H.M.S. Nabcatcher - RNAS. Kai -Tak

1850 Sqdn. RNAS. Kai-Tak, September 1945.